ATELIER DĚDEK s.r.o. - architektura - projekty - realizace staveb

ÚVOD O SPOLEČNOSTI REFERENCE  KONTAKTY PROVÁDĚNÍ STAVEB ZÁKLADOVÉ DESKY

 

O společnosti

 

Architektura a projektování – nabízené služby

Ateliér zpracovává projektové dokumentace rodinných domů a staveb pro bydlení, obchod, služby, výrobu a administrativu dle požadavku zákazníka.

 

- architektonické studie (situace, dispoziční, provozní a hmotové řešení staveb)

- projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby (realizační dokumentace)

- propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet

- dokumentaci skutečného provedení stavby a zajištění kolaudace stavby

- autorský dozor projektanta

- projekty interiérů

- urbanistické a zastavovací studie

- průzkumy a speciální studie (hluková, oslunění atd.)

 

Realizace staveb – nabízené služby:

Na práci ateliéru navazuje realizační firma. Pracujeme jako jeden tým od prvních skic až po předání klíčů od dokončené stavby. ATELIER DĚDEK nabízí svým zákazníkům jednoho partnera po celou dobu projektování a realizace stavby.

 

- dodávka stavby rodinného domu na klíč

jednotlivě provádíme veškeré zednické práce:

- zemní práce, základové desky

- hrubá stavba

- omítky, obklady, fasáda, sádrokartony, anhydritové a betonové podlahy, malířské práce

- zpevněné plochy a terénní úpravy

- ploty, bazény, opěrné zdi

- zajistíme rozvody elektro, vody, kanalizace, topení, plynu, vzduchotechniky atd.

  

Pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti ve výši 5,0 mil. Kč u  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna insurance group

 

Odborné vedení společnosti – autorizovaný architekt ing. Lubomír Dědek

- dokončení studia a promoce na ČVUT v Praze v roce 2003

- během studia v letech 2001-2002 úspěšně absolvoval studijní pobyt se stipendiem na BAUHAUS UNIVERSITÄT WEIMAR – FAKULTÄT ARCHITEKTUR  v délce 14 měsíců

- v roce 2007 získání OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ (číslo autorizace 03 453)

 

 

ATELIER DĚDEK s.r.o. Dobenínská 1662, Náchod - tel.: 777 312 128 - Email:  dedek@atelierdedek.cz - webdesign Falco