Rezidence Nerudovka

městské domy v Novém Městě nad Metují v proluce mezi ulicemi T. G. Masaryka a Nerudova

V centru města na nevyužitých pozemcích se zanedbanou stávající zástavbou jsme navrhli skupinu pěti domů. Objekty slouží k bydlení a částečně i k práci obyvatel. Současně jsou budovy využity pro občanskou vybavenost. Celkem se jedná o 4 městské domy s 24 byty a obytnými ateliéry a přibližně 600 m2 občanské vybavenosti s obchody, provozovnami a samostatnou budovu kavárny. Navrhli jsme také prostor mezi stavbami ve formě malého náměstí. Blokové uspořádání domů umožňuje komunitní bydlení. V docházkové vzdálenosti mají obyvatelé veškerou občanskou vybavenost, poblíž je park a les.

Domy využívají výškového členění terénu v území. Výškový rozdíl mezi oběma ulicemi v řešené lokalitě je cca 5,7m. Severní polovina proluky umožnila vznik dvou čtyřpodlažních městských domů, mezi které je posazena jednopodlažní hmota kavárny. V jižní části pozemku jsou postaveny další dva městské domy. Mezi nimi a kavárnou vzniklo malé náměstí, které mohou užívat obyvatelé domů. První podlaží městských domů v úrovni ulice má vždy vyšší světlou výšku a je využíváno pro občanskou vybavenost. Univerzálnost využití dispozice přízemí umožnilo použití železobetonových sloupů a minimalizace nosných konstrukcí. V 2. a 3. podlaží jsou menší byty o velikostech 2+kk a 3+kk. V nejvyšším 4. podlaží jsou větší byty se střešními terasami. Fasády budov jsou provedeny v tlumené bílé barvě, v uličních parterech obsahují domy arkýře. Městský dům orientovaný do hlavní ulice má arkýř doplněný o grafiku inspirovanou malířem Pietem Mondrianem, která dává domům charakteristický domovní symbol.

  • Projekt a realizace : 2018 - 2021
  • Lokalita : Nové Město nad Metují
Čestné uznání