ATELIER DĚDEK

Lubomír Dědek založil ATELIER DĚDEK v roce 2006. Ateliér je přirozeným pokračováním projekční a realizační praxe Lubomíra Dědka, kterou do té doby vykonával na základě živnostenského oprávnění.