ATELIER DĚDEK

Lubomír Dědek založil ATELIER DĚDEK v roce 2006. Ateliér je přirozeným pokračováním projekční a realizační praxe Lubomíra Dědka, kterou do té doby vykonával na základě živnostenského oprávnění.

Ateliér zpracovává projektové dokumentace rodinných domů a staveb pro bydlení, obchod, služby, výrobu a administrativu dle požadavku zákazníka.

Nabízené služby

- architektonické studie (situace, dispoziční, provozní a hmotové řešení staveb)
- projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby (realizační dokumentace)
- propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet
- dokumentaci skutečného provedení stavby a zajištění kolaudace stavby

Reference

- autorský dozor projektanta
- projekty interiérů
- urbanistické a zastavovací studie
- průzkumy a speciální studie (hluková, oslunění atd.)

0
projektů
0
zákazníků
0
realizací

Vybrané realizace