AUTOSALON CHEVROLET - RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Návrh: Architekt řešil budovu autosalonu a autoservisu, zpevněné plochy pro parkování, pro autobazar a sklad nových vozů, trasy pěších a aut, napojení na inženýrské sítě a sjezd ze silnice I/14.

Umístění: Stavební pozemek se nachází v obchodní zóně mezi prodejnami Tesco a Penny Market. Pro stavbu provozního areálu byla využita část pozemku, která přiléhá k hlavní silnici I/14. Funkční uspořádání pozemku je ovlivněno umístěním sjezdu ze silnice I/14. Poloha sjezdu byla určena požadavky dotčených orgánů státní správy a nebylo možné zřídit sjezd v žádném jiném místě. Napříč pod silnicí I/14 jsou vedeny také všechny inženýrské sítě.

Urbanismus: Na sjezd navazuje 6m široká komunikace, která je osou areálu. Jsou v ní vedeny všechny inženýrské sítě a protažením v budoucnu umožní další rozvoj pozemku za autosalonem. Na menší levé části pozemku je plocha autobazaru a parkoviště pro zákazníky, vpravo budova autosalonu s autoservisem.

Architektura: Navrhovaný autosalon je umístěn rovnoběžně s vozovkou vpravo od vjezdu do areálu. Výstavní halu pro auta tvoří šedý prosklený kvádr. Za průhledným kvádrem prodejny se rýsuje bílý kvádr autoservisu s provozním zázemím. Budova je posazena svojí delší stranou k vozovce. Záměrem bylo ji zviditelnit tak, aby nevypadala „male“ mezi celkově většími hmotami sousedních prodejen. Opticky je zvýšena předsazeným průsvitným kšiltem nad vstupní fasádou, který zároveň zastřešuje vchod před nepřízní počasí.

Funkce: Provozní areál autosalonu slouží jako značkové automobilové centrum vozů CHEVROLET. Prosklený autosalon obsahuje prodejnu aut, kanceláře a provozní zázemí pro prodej a je opatřen vstupem, který je také vjezdem pro vystavovaná auta. Za ním je umístěn autoservis se svým provozním zázemím a skladem. Autoservis je opatřen 2 vjezdy. Výstavní hala a autoservis jsou propojeny proskleným otvorem s posuvnými prosklenými vraty a dveřmi. Ten slouží jako další vjezd pro nová auta a zároveň nabízí zákazníkům „kontrolní“ pohled do dílny autoservisu. Nad provozním zázemím a skladem autoservisu je služební byt s vlastním bočním vstupem. Autobazar je určen pro prodej ojetých vozů. Je oplocen a opatřen 2 vstupy, které umožňují plynulý průchod pěších do areálů sousedních prodejen Tesco a Penny Market.

Technické řešení: Kvádr prosklené prodejny 36x12 m tvoří ocelový skelet, který současně vynáší prosklenou fasádu. Strop je tvořen ocelovými příhradovými vazníky spřaženými se 100 mm tlustou železobetonovou stropní deskou. Kvádr autoservisu 32,5x10,5 m je vyzděn z tepelně izolačních cihelných bloků. Použité konstrukční řešení jednak podporuje použití technologií (navržené odkryté stropy) a díky vertikálním nosným prvkům na obvodě je flexibilní pro současné řešení interiéru i jeho budoucí úpravy.

Ekologické aspekty budovy: Budova má kompaktní tvar, čímž se minimalizuje velikost ochlazovaných ploch a je dostatečně zateplena. Vytápění a chlazení využívá aktivace betonového jádra, kdy stropy, podlahy a středová zeď slouží jako sálavé nebo chladící plochy a s výhodou se tak využívá akumulační schopnosti konstrukce. Budova je vytápěna a chlazena vzduchotechnikou s využitím rekuperace tepla.

  • Projekt a realizace : 2007 - 2009
  • Lokalita : Rychnov nad Kněžnou